Personas datu maiņa

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietu sagatavošana

Pakalpojuma apraksts
Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss) var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu vai uzvārdu ( vārdu un uzvārdu), ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.

Persona var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā iesniegt iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā, iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Personu apliecinošs dokuments,
  • Iesniegums (raksta uz vietas Dzimtsarakstu nodaļā),
  • Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa rakstveida piekrišana vārda vai uzvārda ( vārda un uzvārda) maiņai,
  • Fotogrāfija (4, 5 X 3, 5 cm).

Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu – 71, 14 euro.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu.