Biznesa augstskola “Turība” (Talsu filiāle)

Vadītāja: Inga Karlberga
Adrese: Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālrunis: 26437279
E–pasts: inga.karlberga@turiba.lv; turiba@turiba.lv

www.turiba.lv

turiba_logo_horiz_lat