Publiskās apspriešanas

Aicina uz PII “Vīnodziņa” būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu

Aicinām uz pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” Sabilē, Talsu novadā būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu.

KAD? 25.08.2020 plkst.17:00
KUR?  Sabiles kultūras nams, Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads.

PLĀNOTĀS BŪVES ĢENERĀLPLĀNOJUMS