Informācija par atbalstu Ukrainai un tās civiliedzīvotājiem

Jaunākās ziņas saistībā ar atbalstu Ukrainai Talsu novadā lasi talsunovads.lv ziņu sadaļā „Atbalsts Ukrainai”.

Labklājības ministrijas informācija par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem / Інформація для громадян України.
Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejamo pabalstu un pakalpojumu saraksts.

Pieejamais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai.
Iesniegums atbalsta saņemšanai.
Aizpildītos iesniegumus var ievietot pastkastītēs pie pārvaldēm ar norādi „Iesniegumi Sociālajam dienestam”, atstāt Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Vienotajos klientu atbalsta centros.

Kur zvanīt

Galvenais tālrunis, pašvaldības policijas dežurants:26132701
Pakalpojuma veidsKoordinatorsTālruņa numurs
Sociālā palīdzība un pakalpojumiTatjana Kuzmuka+371 29357075
Dace Zeļģe+371 22008676
Bāriņtiesas jautājumos (aizbildnība, viesģimene, aizgādība u.tml.)Jānis Pāvuliņš,
Valda Štrausa
+371 29421943,
+371 27844695
Izglītības jautājumiAnita Āboliņa+371 27897759
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldePMLP Talsu filiāle+371 67209458
RobežsardzeRobežsardze+371 67913569
+371 67913568
Veselības jautājumiLigija Vērpēja+371 29176461
Mājdzīvnieku un veterinārās palīdzības jautājumiPVD (Pārtikas un veterinārais dienests)+371 67095245
PVD Ziemeļkurzemes pārvalde (Talsos)+371 63291660
Nodarbinātības atbalsts NVA – Nodarbinātības valsts aģentūraIna Mežavilka+371 22021081
Talsu slimnīca (diennakts koordinators)talsuslimnica@ventspils.lv+371 63259997
VSAA par pabalstiemkonsultacijas@vsaa.gov.lv+371 63232180; +371 29283337
VID – nodokļu jautājumiem par atbalstu un sadarbību ar UkrainuValsts ieņēmumu dienests+371 67120012