Andreja Ērgļa lekcija “Par sirds veselību un dzīvotprieku, jeb kā nodzīvot līdz 120 gadiem”