Medību trofeju izstāde “Ziemeļkurzeme 2020”

No 6. jūlija līdz 19. jūlijam Nurmuižā būs apskatāma medību trofeju izstāde “Ziemeļkurzeme 2020”.

Izstādes mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību par medībām kā ekoloģiski un saimnieciski nepieciešamu nodarbošanos savvaļas medījamo dzīvnieku populāciju skaita regulēšanai, iegūt datus par Latvijas medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti un popularizēt selektīvas medības, kā paņēmienu augstvērtīgu medību trofeju iegūšanai.

Izstādē var piedalīties mednieki ar savvaļā iegūtām medību trofejām, kas iegūtas Ziemeļkurzemes teritorijā, kā arī Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novados no 2018. līdz 2020. gadam, kā arī agrāk iegūtas, bet līdz šim Nacionālā mēroga medību trofeju izstādē nevērtētās trofejas. Tiks organizēts un izstādīts atsevišķs stends ar selektīvi nomedītām trofejām. Mednieki aicināti izstādīt īpaši spilgtus selektīvās medīšanas paraugus.