Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
Nr. 5.5.1.0/17/l/008, ERAF, “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti”
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Aija Svarinska, 25740309
Atbildīgās un sadarbības iestādes
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Darbu veicēji
 Projektētāji – SIA “Livland Group”, SIA “Campaign”
Būvuzņēmējs – SIA “Kandavas ceļi”, SIA “BauArt”,
Būvuzraugs – IK “P.Alkšnā projektu grupa”, SIA “3D SOLUTIONS”
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu Valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju. Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magneti:

Pedvāle – Sabile – Kuldīga – Alsunga.

Īss projekta kopsavilkums

Projekta darbības:

1)Kuldīgas Mākslas un radošā klastera izveide valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta “Adatu fabrika” (Nr.9154), kas atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (Nr.7435) teritorijā, kura daļēji atrodas dabas lieguma “Ventas ieleja” teritorijā un iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Saistītā infrastruktūra – skvēra Liepājas ielā 39 labiekārtošana;

2)Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centra attīstība valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā

“Sabiles sinagoga” (Nr. 9133) un ar to saistītajā jaunajā infrastruktūras būve, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs” (Nr. 7449) teritorijā. Saistītā infrastruktūra – Sabiles pilsētas laukuma, pieguļoša Strautu ielai, atjaunošana, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saturiskā piedāvājuma plašāku ietekmi;

3)Starptautiskās mākslinieku rezidences Pedvāle izveide valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā “Firksu – Pedvāles muižas apbūve” (Nr. 2604), kura atrodas dabas parka “Abavas senleja” un Īpaši aizsargājamajā kultūrvēsturiskajā teritorijā “Abavas ieleja”;

4)Glābšanas darbu veikšana un restaurācijas tūrisma pakalpojuma izveide valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā “Alsungas pils” (Nr.6326), kas atrodas UNESCO Pasaules nozīmes kultūras mantojuma saraksta iekļautajā Suitu kultūrtelpā.

Projekta rezultātā, atbilstoši MK noteikumos Nr.322 noteiktajam mērķim un uzdevumiem, tiks būtiski palielināts objektu apmeklējumu skaits, radīti jauni un kvalitatīvi pilnveidoti 6 pakalpojumi, atjaunoti 4 Valsts nozīmes kultūras pieminekļi.

Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada 31.decembrim.

ES fondu mājas lapa: esfondi.lv

Sadarbības iestādes mājas lapa: cfla.gov.lv

Finansējums
Projekta kopējās izmaksas: 5 242 771,77 EUR,
Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts – 2 957 848,90 EUR,
Pašvaldības līdzfinansējums 1 306 653,84 EUR,
Cits publiskais finansējums – 451 014,51 EUR,
Valts budžeta dotācija – 527254,52 EUR.
Talsu novada pašvaldības objekta izmaksas: Kopējās izmaksas: 760 244,32 EUR,
Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts – 300 000,00 EUR,
Pašvaldības līdzfinansējums  358 889,67 EUR
Valts budžeta dotācija 101 354,65 EUR,
Pašvaldības līdzfinansējums Firksu-Pedvāles muižas atjaunošanai 547 098,02 EUR.
.
Īstenošanas laiks
01.02.2018.- 30.06.2022.
Publicitāte
Publicitāte_551_03_01_2020_sinagoga
Publicitāte_551_27_08
Publicitāte_551_13_10_2020_sinagoga (1)
Publicitāte_551_18_10
Publicitāte_551_03_11_2020_sinagoga