Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību

Projekta nosaukums, fonds, Nr.

 

Projekts “Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību”, Eiropas reģiona attīstības fonds, Nr. LLI – 157
Projekta īstenotājs:
Rietavas Tūrisma un Biznesa informācijas centrs, sadarbības partneris Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists:
Uzņēmējdarbības koordinatore Inga Bumbule, 29124752
Atbildīgās un sadarbības iestādes:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Darbu veicēji
Pilnsabiedrība “Talsu Statistiskais spriegums”, SIA “Nārone”, SIA “Bizpro”, SIA “TOMEGA”, SIA “Pilsētnieki” u.c.
Mērķi un uzdevumi
Mērķis – ir veicināt uzņēmējdarbību Rietavas, Talsu, Saldus, Kuldīgas un Liepājas pašvaldībās, apmainoties ar labo praksi un attīstot kvalificētu uzņēmējdarbības atbalsta tīklu Latvijā un Lietuvā.
Finansējums
Projekta kopējā summa: 565 685.76 EUR
ERAF līdzfinansējumus: 480 832.88 EUR
Īstenošanas laiks
01.04.2017. – 30.09.2019.