Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Komitejas sastāvs

  • Normunds Tropiņš – komitejas priekšsēdētājs
  • Andis Astrātovs – komitejas priekšsēdētāja vietnieks
  • Inga Gluzda
  • Ilva Norenberga
  • Tabita Kalniņa
  • Daiga Feldmane
  • Miervaldis Krotovs
  • Sandra Pētersone