Ētikas komisijas lēmumi

23.01.2020. Ētikas komisijas atzinums

Talsu novada domes Ētikas komisijā saņemts 27.12.2019. iesniegums no deputāta E. Demitera par deputātes I. Gluzdas izteikumiem un rīcību. Talsu novada domes Ētikas komisija, iepazīstoties ar iesniegumu, uzklausot deputāta E. Demitera un deputātes I. Gluzdas viedokļus un argumentus, secina, ka I. Gluzdas publiskā saziņa nav korekta, bet deputātam ir tiesības izteikt viedokli. Ētikas komisija ar balsu vairākumu pieņem lēmumu izteikt aizrādījumu deputātei Ingai Gluzdai par Ētikas kodeksa 8.2. punkta “Darbinieks ir laipns pieklājīgs, nelieto aizskarošus, apvainojošus izteicienus, neaizskar personas godu. Neizturas neiecietīgi vai ciniski pret personas vēlmēm, vajadzībām, uzskatiem vai pārliecību” nosacījumu pārkāpumiem.