Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai

Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai 
Arvis Lagzdiņškomisijas priekšsēdētājs
Ingrīda Bleikša
Inga Romaško