Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija

Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija 
Sandra Pētersonekomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 26513738
Dainis Karols
Ieva Krēķe
Inga Gluzda
Andis Astrātovs