“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisija

Projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisija 
Aiva Dimantekomisijas priekšsēdētāja
Dana Šteinberga
Antra Jaunskalže
Daiga Helde
Daiga Feldmane