Rotaļu laukumu iegāde un uzstādīšana Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” (atkārtoti)

Izsludināts:
04.09.2019
ID Nr.:TNPz 2019/52
Iepirkuma līguma nosaukums:
“Rotaļu laukumu iegāde un uzstādīšana Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”” (atkārtota)
Iesniegšanas termiņš:
10.09.2019. plkst. 10:00
Statuss:
aktīvs
Līguma veids:
Būvdarbi
Procedūras veids:
Cenu aptauja
Kontaktpersona:
Daina Kalniņa, Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja, mob. 26556607, e-pasts: daina.kalnina@talsi.lv
Paredzamā līgumcena:
.
Papildus informācija:Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa e-pastu iepirkumi@talsi.lv līdz 2019.gada 10. septembrim, plkst. 10.00
Dokuments:Instrukcija pretendentam TNPz 52
Kopija no tāmes rotaļu laukumu kompleksiem
Pretendenta pieteikums – finanšu piedāvājums 

Lēmums