Atkārtota izsole nekustamam dzīvokļa īpašumam Nr. 1, “Mālnieki”, Valgale, Abavas pagastā

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam dzīvokļa īpašumam Nr. 1, “Mālnieki”, Valgale, Abavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8842 900 0184).

1. Trīs istabu dzīvokļa īpašums Nr.1, “Mālnieki”, Valgale, Abavas pagastā, Talsu novadā ar kopējo platību 56,6 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 566/3606 kopīpašuma daļas no būves.

2. Sākumcena 2056,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas 205,60 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00. Izsole notiks 2019. gada 6. decembrī plkst. 11.00.

4. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00.

5. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

6. Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00.

7. Kontaktpersonas par izsoles objektu- Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 29241605 un Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 63232119, 29369443.

IZSOLES NOTEIKUMI