Izsolē pārdod valsts dzīvokļu īpašumus “Jakši” Nr. 1 un 3., Ģibuļu pagastā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr.1 “Jakši”, Līčos, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8854 900 0347, izsoles sākums – 15.05.2020., izsoles noslēgums – 15.06.2020. plkst. 13.00, izsoles sākumcena EUR 1 200.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 120.00;
  • Nr.3, “Jakši”, Līčos, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88549000348, izsoles sākums – 15.05.2020., izsoles noslēgums – 15.06.2020. plkst. 13.00, izsoles sākumcena EUR 600.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 60.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.