Rīko izsoli dzīvokļa īpašumam Nr. 2, “Jakši” Līčos, Ģibuļu pagastā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 2, “Jakši” Līčos, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 88549000349).

Izsoles sākums: 3.04.2020., izsoles noslēgums: 5.05.2020. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena: EUR 950. Izsoles solis: EUR 50. Nodrošinājums: EUR 95.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23. aprīlim jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” (Nr. LV07PARX0003805160002), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objektu apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.