VAS “Latvijas Pasts” rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Niedres”- 600, Balgales pagastā

VAS “Latvijas Pasts” rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Niedres”- 600, Balgales pagasts, Talsu novads

Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamo telpu grupas, kadastra Nr. 8846 900 0070 un 397/8253 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.

Sākumcena 1000,00 EUR.

Izsole notiks 2019.gada 19. septembrī plkst. 09.30, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā.

Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā pa tālruni 26101509, 29420864 vai e-pasts: info@pasts.lv