Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem nav deklarēta dzīvesvieta

Katru gadu Talsu novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa apmēru nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai paziņo līdz 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās adreses. Savukārt, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli pašvaldība publicē savā mājaslapā, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Saskaņā ar iepriekš minēto (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1. punkta sestā daļa) darām zināmu, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem nav deklarēta dzīvesvieta,  ar dokumentiem var iepazīties Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa daļā Talsos, Kareivju ielā 7, 316. kabinetā, 2. korpusā, tālrunis 63232124.

Nr.PersonaDatumsNumursVeidsAutors
1Belte Jānis09.02.202112-13/21-14390Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
2Birkenšteine Lilija09.02.202112-13/21-14382Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
3Blumberga Vineta09.02.202112-13/21-14395Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
4Bogdanova Emīlija09.02.202112-13/21-14355Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
5Boute Dino09.02.202112-13/21-14387Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
6Cibuļska Raina09.02.202112-13/21-14362Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
7Česnulevičiūte Jolanta09.02.202112-13/21-14396Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
8Galauska Emma09.02.202112-13/21-14348Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
9Gerdes Christian Herold09.02.202112-13/21-14386Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
10Gerke Aigars09.02.202112-13/21-14350Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
11Gitendorfs Jānis09.02.202112-13/21-14360Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
12Graudiņš Visvaldis09.02.202112-13/21-14368Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
13Hincenberga Agata Marta09.02.202112-13/21-14380Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
14Indriksone Berta09.02.202112-13/21-14354Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
15Jansons Edgars09.02.202112-13/21-14359Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
16Keliņš Arvīds09.02.202112-13/21-14356Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
17Kronberga Rita09.02.202112-13/21-14365Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
18Lasmane Indra09.02.202112-13/21-14377Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
19Lasmane  Velta09.02.202112-13/21-14384Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
20Leja Gunārs09.02.202112-13/21-14361Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
21Lepkifker Rina09.02.202112-13/21-14394Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
22Lokmane Skaidrīte09.02.202112-13/21-14392Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
23Lormanis Jānis09.02.202112-13/21-14376Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
24Minzat Veronica09.02.202112-13/21-14388Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
25Muraška Aldis09.02.202112-13/21-14363Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
26Neimanis Rolands09.02.202112-13/21-14366Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
27Paeglīte Ieva09.02.202112-13/21-14389Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
28Plucis Normunds09.02.202112-13/21-14351Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
29Pūliņš Jānis09.02.202112-13/21-14369Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
30Rēviča Mārīte09.02.202112-13/21-14372Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
31Rēvičs Normunds09.02.202112-13/21-14374Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
32Savuškina Larisa09.02.202112-13/21-14352Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
33Sekstiņš Ernests09.02.202112-13/21-14364Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
34Skripale-Rinka Judīte09.02.202112-13/21-14349Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
35Svinsters Armands09.02.202112-13/21-14381Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
36Šepte Valija09.02.202112-13/21-14358Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība
37Valcis Gints09.02.202112-13/21-14379Maksāšanas paziņojumsTalsu novada pašvaldība