Pašvaldības izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas

Atļaujas saņēmējs  Atļaujas numurs Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams) Atradnes objekta nosaukumsAtļauja derīga Zemes dzīļu izmantošanas veids 
NoLīdz
SIA “Talsu meliorators”Nr.1/2010Nekustamais īpašums “Kumeliņi”, Laidzes pagasts, Talsu novads“Caunas”25.11.2010.28.01.2020.Smilts - grants un smilts
SIA “Talce”Nr. 1Nekustamie īpašumi “Lāčklani” un “Granti”, Lībagu pagasts, Talsu novads“Lāčkalni”17.05.2012.31.12.2023.Smilts - grants un smilts
SIA “Krauzers”Nr. 2Nekustamais īpašums “Mežabētas”, Lībagu pagasts, Talsu novads“Mežabētas”27.09.2012.27.05.2037.Smilts - grants un smilts
SIA “SBE Latvia LTD”Nr. 3Nekustamais īpašums “Griķi”, Laucienes pagasts, Talsu novads“Triķi” (“Griķi”)28.02.2012.09.01.2033.Smilts - grants un smilts
AS “Latvijas valsts meži”Nr. 4Nekustamais īpašums “Valsts mežs Lube”, Lubes pagasts, Talsu novads“Lakši”12.12.2013.02.07.2038.Smilts - grants un smilts
SIA “Kalnupaugas”Nr. 6Nekustamais īpašums “Egļukalni”, Laucienes pagasts, Talsu novads“Egļukalni”29.04.2014.27.03.2039.Smilts - grants un smilts
SIA “Talce”Nr. 1/21-21Nekustamais īpašums “Akmeņlauki”, Lībagu pagasts, Talsu novads“Akmeņlauki”07.09.2015.31.12.2023.Smilts - grants un smilts
AS “Latvijas valsts meži”Nr. 2/21-21Nekustamais īpašums “Skujnieki”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads“Ķeikas”04.11.2015.02.10.2039.Smilts - grants un smilts
SIA “Talce”Nr. 3/21-21Nekustamais īpašums “Tiltiņi”, Laidzes pagasts, Talsu novads“Tiltiņi”12.06.2016.03.02.2041.Smilts - grants un smilts
AS “Latvijas valsts meži”Nr. 5/21-21Nekustamais īpašums “Caunes 2003.g.”, Ķūļciema pagasts, Talsu novads“Caunes – 2003.g.”28.09.2017.06.09.2036.Smilts - grants un smilts
SIA “Ūdens racējs”Nr. 6/21-21Nekustamais īpašums “Strautmalas”, Strazdes pagasts, Talsu novads“Strautmalas”04.09.2017.06.10.2041.Smilts - grants un smilts
SIA “Talsu meliorators”Nr. 7/21-21Nekustamais īpašums “Vecāpas”, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā“Vecāpas II”12.12.2017.13.06.2032.Smilts - grants un smilts
SIA “Cēres akmens”Nr. 1/22-22Nekustamais īpašums “Ķeikas”, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā“Ķeikas 2017”__02.2018.02.07.2042.Smilts - grants
SIA “Laiņi”Nr. 8/21-21Nekustamais īpašums “Laiņi”, Abavas pagastā, Talsu novadā“Laiņi”14.02.2019.31.07.2028.Smilts - grants un smilts
AS “Latvijas valsts meži”Nr. 9/21-21Nekustamais īpašums “Valsts mežs Ģibuļi”, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā“Ķeikas II”02.04.2019.09.03.2042.Smilts - grants un smilts
AS “Latvijas valsts meži”Nr. 10/21-21Nekustamais īpašums “Valsts mežs Lībagi”, Lībagu pagastā, Talsu novadā“Stende”02.04.2019.10.12.2043.Smilts - grants un smilts
SIA “Jaunie ceļi”Nr. 11/21-21Zemes vienības kadastra apzīmējums 8872 016 0008, Lībagu pagastā, Talsu novadā“Burtnieki”22.05.2019.18.02.2029.Smilts - grants un smilts
SIA “Akmenskalnu karjers”Nr. 12/21-21Zemes vienības kadastra apzīmējums 8870 016 0025, Laucienes pagastā, Talsu novadā“Akmenskalni”02.06.2019.10.08.2042.Smilts - grants un smilts
SIA "SCHWENK Latvija"Nr. 13/21-21Zemes vienības kadastra apzīmējumu 88700100050"Karpati 2"26.11.2019.23.11.2033.Smilts - grants un smilts
SIA “Pauga”14/21-21Nekustamais īpašums “Ernas”, Laucienes pagasts, Talsu novads“Ernas”27.08.2020.10.08.2042.Smilts-grants un smilts
SIA “TALSU MELIORATORS”15/21-21Nekustamais īpašums "Caunas", Laidzes pagasts, Talsu novads un nekustamais īpašums "Kumeliņi", Laidzes pagasts, Talsu novads“Caunas - 2“26.11.2020.13.11.2044.Smilts-grants un smilts