Pašvaldības izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas

Atļaujas saņēmējs  Atļaujas numurs Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams) Atradnes objekta nosaukumsAtļauja derīga Zemes dzīļu izmantošanas veids 
NoLīdz
SIA „Talsu meliorators”Nr.1/2010Nekustamais īpašums „Kumeliņi”, Laidzes pagasts, Talsu novads„Caunas”25.11.2010.28.01.2020.Smilts - grants un smilts
SIA „Talce”Nr. 1Nekustamie īpašumi “Lāčklani” un „Granti”, Lībagu pagasts, Talsu novads„Lāčkalni”17.05.2012.31.12.2023.Smilts - grants un smilts
SIA „Krauzers”Nr. 2Nekustamais īpašums „Mežabētas”, Lībagu pagasts, Talsu novads„Mežabētas”27.09.2012.27.05.2037.Smilts - grants un smilts
SIA „SBE Latvia LTD”Nr. 3Nekustamais īpašums „Griķi”, Laucienes pagasts, Talsu novads„Triķi” (“Griķi”)28.02.2012.09.01.2033.Smilts - grants un smilts
AS „Latvijas valsts meži”Nr. 4Nekustamais īpašums „Valsts mežs Lube”, Lubes pagasts, Talsu novads„Lakši”12.12.2013.02.07.2038.Smilts - grants un smilts
SIA “Kalnupaugas”Nr. 6Nekustamais īpašums „Egļukalni”, Laucienes pagasts, Talsu novads„Egļukalni”29.04.2014.27.03.2039.Smilts - grants un smilts
SIA „Talce”Nr. 1/21-21Nekustamais īpašums „Akmeņlauki”, Lībagu pagasts, Talsu novads„Akmeņlauki”07.09.2015.31.12.2023.Smilts - grants un smilts
AS „Latvijas valsts meži”Nr. 2/21-21Nekustamais īpašums „Skujnieki”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads„Ķeikas”04.11.2015.02.10.2039.Smilts - grants un smilts
SIA „Talce”Nr. 3/21-21Nekustamais īpašums „Tiltiņi”, Laidzes pagasts, Talsu novads„Tiltiņi”12.06.2016.03.02.2041.Smilts - grants un smilts
AS „Latvijas valsts meži”Nr. 5/21-21Nekustamais īpašums „Caunes 2003.g.”, Ķūļciema pagasts, Talsu novads„Caunes – 2003.g.”28.09.2017.06.09.2036.Smilts - grants un smilts
SIA „Ūdens racējs”Nr. 6/21-21Nekustamais īpašums „Strautmalas”, Strazdes pagasts, Talsu novads„Strautmalas”04.09.2017.06.10.2041.Smilts - grants un smilts
SIA „Talsu meliorators”Nr. 7/21-21Nekustamais īpašums „Vecāpas”, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā„Vecāpas II”12.12.2017.13.06.2032.Smilts - grants un smilts
SIA „Cēres akmens”Nr. 1/22-22Nekustamais īpašums „Ķeikas”, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā„Ķeikas 2017”__02.2018.02.07.2042.Smilts - grants
SIA „Laiņi”Nr. 8/21-21Nekustamais īpašums „Laiņi”, Abavas pagastā, Talsu novadā„Laiņi”14.02.2019.31.07.2028.Smilts - grants un smilts
AS „Latvijas valsts meži”Nr. 9/21-21Nekustamais īpašums „Valsts mežs Ģibuļi”, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā„Ķeikas II”02.04.2019.09.03.2042.Smilts - grants un smilts
AS „Latvijas valsts meži”Nr. 10/21-21Nekustamais īpašums „Valsts mežs Lībagi”, Lībagu pagastā, Talsu novadā„Stende”02.04.2019.10.12.2043.Smilts - grants un smilts
SIA „Jaunie ceļi”Nr. 11/21-21Zemes vienības kadastra apzīmējums 8872 016 0008, Lībagu pagastā, Talsu novadā„Burtnieki”22.05.2019.18.02.2029.Smilts - grants un smilts
SIA „Akmenskalnu karjers”Nr. 12/21-21Zemes vienības kadastra apzīmējums 8870 016 0025, Laucienes pagastā, Talsu novadā„Akmenskalni”02.06.2019.10.08.2042.Smilts - grants un smilts
SIA „SCHWENK Latvija"Nr. 13/21-21Zemes vienības kadastra apzīmējumu 88700100050„Karpati 2"26.11.2019.23.11.2033.Smilts - grants un smilts
SIA „Pauga”14/21-21Nekustamais īpašums „Ernas”, Laucienes pagasts, Talsu novads„Ernas”27.08.2020.10.08.2042.Smilts-grants un smilts
SIA „TALSU MELIORATORS”15/21-21Nekustamais īpašums „Caunas", Laidzes pagasts, Talsu novads un nekustamais īpašums "Kumeliņi", Laidzes pagasts, Talsu novads„Caunas - 2“26.11.2020.13.11.2044.Smilts-grants un smilts
SIA „TALSU MELIORATORS”16/21-21Nekustamais īpašums „Kumeliņi”, Laidzes pagasts, Talsu novads, kadastra Nr. 8868 011 0057, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8868 011 0057„Caunas”29.12.2020.28.01.2030.Smilts-grants un smilts
SIA „JAUNIE CEĻI”17/21-21Nekustamais īpašums „Dumbrāji”, Lībagu pagasts, Talsu novads, kadastra numurs 88720170088,„Dumbrāji”11.01.2022.05.02.2035.Smilts-grants un smilts