Aicina darbā Juridiskās nodaļas Personāla daļas personāla lietu pārzini

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu uz
Talsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Personāla daļas personāla lietu pārziņa amatu

Talsu novada pašvaldība (turpmāk tekstā TNP) aicina darbā Talsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Personāla daļas personāla lietu pārzini, kurš spēj nodrošināt un veikt, atbilstoši amata kompetencēm, Juridiskās nodaļas Personāla daļas funkciju kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • I līmeņa augstākā izglītība personāla vadībā, tiesību zinātnēs vai cita augstākā izglītība;
 • pieredze personāla vadībā pēdējo 5 gadu laikā;
 • labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • zināšanas un izpratne par amata pienākumu izpildi;
 • prasme pielietot teorētiskās zināšanas personāla dokumentu sagatavošanā, aprites nodrošināšanā un amata pienākumu izpildē;
 • prasme konfliktu novēršanā un risināšanā.

Galvenie pienākumi:  

 • pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus amata kompetences ietvaros;
 • organizēt, vadīt un kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu un pielietošanu TNP personāla lietvedībā atbilstoši amata kompetencei;
 • uzskaitīt, kārtot un aktualizēt TNP Centrālās administrācijas darbinieku un TNP iestāžu vadītāju personas lietas;
 • veikt ar personāla darbību saistītu TNP rīkojumu sagatavošanu, uzskaiti, reģistrēšanu un nosūtīšanu adresātiem atbilstoši TNP iekšējo normatīvo aktu nosacījumiem;
 • uzturēt un aktualizēt TNP administrācijas darbinieku un TNP iestāžu vadītāju elektronisko personāla datu bāzi;
 • piedalīties personāla atlases kritēriju sagatavošanā un veikt personāla atlases gaitas dokumentēšanu;
 • piedalīties un organizēt TNP darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV) ar precīzu norādi uz pieredzi ar personāla vadību saistītā amatā pēdējo 5 gadu laikā;
 • prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas ;
 • motivācijas vēstule.

Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo 3 gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Personāla daļas personāla lietu pārziņa amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 17. septembra plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Talsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Personāla daļas personāla lietu speciālistam saskaņā ar amata klasifikāciju atlīdzība ir 795,00 EUR

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.