Izglītības pārvalde aicina pieteikties matemātikas, latviešu valodas skolotāju, sociālo pedagogu un psihologu

Talsu novada Izglītības pārvalde Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanai uz laiku līdz 2020.gada 31. maijam Talsu 2.vidusskolā aicina darbā uz nepilnu darba laiku :
• līdz 12 stundām nedēļā matemātikas skolotāju,
• līdz 3 stundām nedēļā latviešu valodas skolotāju,
• līdz 3 stundām nedēļā sociālo pedagogu,
• līdz 6 stundām nedēļā psihologu.

Galvenie pienākumi:
• sniegt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos;
• sniegt individuālu atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai.
Prasības pretendentiem:
• atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 14. §) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
• ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē ( pedagogiem)

Atalgojums bruto – stundas tarifa likme ne mazāk kā EUR 6.25 stundā.
Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas jāiesniedz līdz 2019.gada 11.oktobrim pl. 16:00 Talsu novada Izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7, Talsi 405.kabinetā.
Uzziņām: tālrunis 63224008, e pasts: daiga.feldmane@talsi.lv,
Pieteikuma vēstules forma ir pieejama šeit.