Laucienes pamatskola aicina darbā sākumskolas skolotāju

Laucienes pamatskola aicina darbā sākumskolas skolotāju
no 2020.gada 1.septembra

Darba alga, pamatojoties uz 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu, 750.00 EUR mēnesī par 1.0 slodzi.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

NOLIKUMS

Dokumentus var iesūtīt e-pastā: laucienespamatskola@talsi.lv, pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Laucienes pamatskolā ar norādi “Konkursam uz vakanto sākumskolas skolotāja amatu”. (Adrese: Laucienes pamatskola, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu nov., LV-3285)

Tālrunis uzziņām: 63291080.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 5. jūnijs plkst. 15.00