Pansionāts „Lauciene” aicina darbā medicīnas māsas

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts „Lauciene”
aicina darbā medicīnas māsas
(kods pēc profesiju klasifikatora 3221 01)
uz nenoteiktu laiku

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts „Lauciene”, reģ. Nr. 90009113532, juridiskā adrese – „Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285,  aicina darbā: medicīnas māsu (māsu) uz nenoteiktu laiku (divas brīvas darba vietas).

Nolīgtais darba laiks 40 stundas nedēļā ar summēto darba laika uzskaiti četru mēnešu ietvaros.

Stundas tarifa likme 4,48 EUR  stundā.

Galvenie pienākumi:

  • Veikt medicīniskas procedūras.
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu klientiem pēc nepieciešamības.
  • Izsniegt klientiem ārsta nozīmētos medikamentus.
  • Piedalīties ārstniecībā.
  • Uzraudzīt, novērot un dokumentēt klienta veselības stāvokli.
  • Veikt ārstēšanas procedūras atbilstoši ārsta vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem.

Prasības  pretendentam:

  • līmeņa profesionālā augstākā izglītība, māsas kvalifikācija,
  • jābūt  reģistrētam Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, vēlams sertifikāts specialitātē.

Pieteikšanās līdz 31.07.2021, iesniedzot iestādes e-pastā  (pansionatslauciene@talsi.lv) dzīves aprakstu vai iesūtot pa pastu.

Papildus informāciju  iespējams saņemt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pa tālr.. + 371 29902141  vai e-pasts: pansionatslauciene@talsi.lv