Pansionāts „Lauciene” aicina darbā pavāru

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts „Lauciene”
aicina darbā pavāru
(kods pēc profesiju klasifikatora 5120 02)
uz noteiktu laiku

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts „Lauciene” (reģistrācijas Nr. 90009113532), juridiskā adrese – „Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285 aicina darbā pavāru.

Nolīgtais darba laiks: 40 stundas nedēļā ar summēto darba laika uzskaiti – uzskaite četru mēnešu ietvaros.

Samaksa: stundas tarifa likme 3,58 EUR stundā.

Galvenie amata pienākumi:

  • Veikt produktu pirmapstrādi.
  • Veikt ēdienu gatavošanu, to noformēšanu.
  • Novērtēt gatavo ēdienu kvalitāti atbilstīgi organoleptiskajiem rādītājiem.
  • Novērtēt izejvielas un palīgmateriālus atbilstīgi kvalitātes prasībām.
  • Ievērot ēdienu porciju lielumu pēc attiecīgās dienas ēdienkartes.

 Prasības pretendentam: darba pienākumu izpildei nepieciešamā profesionālā izglītība vai darba pieredze līdzīgā amatā.

Pieteikšanās līdz 10.07.2021, iesniedzot iestādes e-pastā (pansionatslauciene@talsi.lv) dzīves aprakstu vai iesūtot pa pastu, vai sazinoties pa telefonu.

Papildus informāciju iespējams saņemt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pa tālr. nr. 29902141 vai e-pastā: pansionatslauciene@talsi.lv.