Pansionāts “Lauciene” izsludina konkursu uz aprūpētāja vakanci

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene”, reģ. Nr. 90000011944, juridiskā adrese – “Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, aicina darbā:

aprūpētāju, profesijas kods pēc Profesiju klasifikatora 5322 02, uz noteiktu laiku, nolīgtais darba laiks 40 stundas nedēļā ar summēto darba laika uzskaiti – uzskaite trīs mēnešu ietvaros, samaksa – stundas tarifa likme 2,95 EUR stundā.

Galvenie amata pienākumi:
• veikt klienta mazgāšanas procedūras;
• veikt klienta gultas klāšanu, gultas un ķermeņa veļas maiņu;
• veikt klienta ķermeņa apkopšanu, pēdu un nagu kopšanu;
• palīdzēt klientam piecelties no gultas vai krēsla;
• palīdzēt klientam izmantot tehniskos palīglīdzekļus;
• palīdzēt klientam pārvietoties telpā, nodrošinot klienta drošību;
• asistēt klientam iepērkoties, apmeklējot frizieri;
• palīdzēt klientam apmeklēt Pansionātā rīkotos pasākumus;
• nodrošināt klientam vides terapiju katru dienu (pastaigas vai atpūtu svaigā gaisā);
• veikt klienta ēdināšanu atbilstoši klienta spējām, vēlmēm;
• palīdzēt klientam sakārtot personīgās mantas;
• vajadzības gadījumā veikt klienta uzraudzību;
• palīdzēt veikt klienta istabas ģenerālo tīrīšanu (atstumt gultas, skapjus).

Prasības pretendentam:
Vēlama aprūpētāja darba pieredze.

Pieteikšanās līdz 30.12.2019, iesniedzot iestādes e-pastā (pansionatslauciene@talsi.lv) dzīves aprakstu, vai iesūtot pa pastu.

Papildus informāciju iespējams saņemt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30: tālrunis 29902141 vai e-pasts: pansionatslauciene@talsi.lv.