PII “Pīlādzītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” aicina darbā
pirmsskolas izglītības skolotāju (uz noteiktu laiku)
(kods pēc profesiju klasifikatora 2342 01)

Prasības pretendentiem:

  • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
  • labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

Piedāvājums:

  • pilna slodze (40 stundas);
  • radošs, atsaucīgs kolektīvs;

Iesniedzamie dokumenti

  • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
  • izglītību apliecinoši dokumenti.

Pieteikumu iesniegšana:

Pieteikums jāiesūta līdz 29.01.2020.

Atlīdzība par pirmsskolas izglītibas skolotāja amatu – 790 EUR par slodzi.