Talsu novada Izglītības pārvalde aicina darbā pedagogu konsultatīvā atbalsta sniegšanai

27.09.2019.


Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanai uz laiku līdz 2020.gada 31. maijam aicina darbā uz nepilnu darba laiku  līdz 5 stundām nedēļā pedagogu konsultatīvā atbalsta sniegšanai Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā .

Galvenie pienākumi:

  • sniegt individuālas konsultācijas mācību motivācijas veidošanai;
  • sniegt atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai.

Prasības pretendentiem:

  • atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 14. §) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
  • ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē.

Atalgojums bruto- stundas tarifa likme ne mazāk kā EUR 6.25 stundā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas jāiesniedz līdz 2019. gada 4. oktobrim plkst. 12.00 Talsu novada Izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7, Talsi 405. kabinetā.

Uzziņām: tālrunis 63224008, e pasts: daiga.feldmane@talsi.lv,

Pieteikuma vēstules forma ir pieejama šeit.