Talsu novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz angļu valodas, latviešu valodas pedagoga, speciālās izglītības pedagoga un vēstures pedagoga amatu


Talsu novada Izglītības pārvalde

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanai uz laiku līdz 2020.gada 31. maijam Pastendes pamatskolā aicina darbā uz nepilnu darba laiku:

  • līdz 5 stundām nedēļā angļu valodas skolotāju,
  • līdz 5 stundām nedēļā latviešu valodas skolotāju,
  • līdz 5 stundām nedēļā speciālās izglītības pedagogu,
  • līdz 4 stundām nedēļā vēstures skolotāju.

Galvenie pienākumi:

  • sniegt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos;
  • sniegt individuālu atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai.

Prasības pretendentiem:

  • atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 14. §) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē.

Atalgojums bruto: stundas tarifa likme ne mazāk kā EUR 6,25 stundā.
Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas jāiesniedz līdz 2019.gada 18.oktobrim pl. 14:00 Talsu novada Izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7, Talsi 405. kabinetā.
Uzziņām: tālrunis 63224008, e-pasts: daiga.feldmane@talsi.lv
Pieteikuma vēstules forma ir pieejama šeit.