Talsu novada pašvaldība aicina darbā auditoru

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532)

izsludina konkursu uz

Talsu novada pašvaldības auditora amatu (profesijas kods 2411 05)

Talsu novada pašvaldība aicina darbinieku, kurš spēj ar profesionālu un mērķtiecīgu darbību nodrošināt pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi un normatīvo aktu īstenošanas uzraudzību.  Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Vismaz II līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā, finanšu vadībā, tiesību zinātnēs, vai citas jomas II līmeņa augstākā izglītība
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā
 • Labas zināšanas grāmatvedībā un finansēs, normatīvo aktu piemērošanā, iekšējā audita veikšanā
 • Izpratne par iekšējās kontroles sistēmu
 • Zināšanas pašvaldības budžeta plānošanā un uzskaites jautājumos
 • Stratēģiskās un operatīvās plānošanas prasmes
 • Nepieciešams spēkā esošs auditora sertifikāts
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • Plānot un veikt Talsu novada pašvaldības iestāžu iekšējo auditu atbilstoši iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskiem standartiem un ētikas principiem, ievērojot reglamentējošo normatīvo aktu prasības
 • Veikt audita un revīziju pēcpārbaudes
 • Veikt iekšējo auditu ieteikumu ieviešanas uzraudzību
 • Veikt audita sagatavošanu un auditēt Talsu novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem
 • Konsultēt Talsu novada pašvaldības iestāžu vadītājus un darbiniekus par iekšējo normatīvo aktu prasībām un to izpildi pašvaldības darbības jomās
 • Sagatavot domes lēmumu un pašvaldības saistošo noteikumu projektus un pašvaldības iekšējo normatīvo aktu projektus

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV ar norādi uz auditora, revidenta vai administrējoša darbinieka pienākumu izpildi, pienākumu saturu un izpildes termiņiem (gads, mēnesis- no -līdz)
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopija
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā)
 • Motivācijas vēstule
 • Spēkā esoša auditora sertifikāta kopija
 • Pretendents var iesniegt pēdējos trīs gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu Talsu  novada pašvaldībai, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201 vai iesūtīt   e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada auditora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 30. aprīļa 15.00; pēc šī termiņa iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā. Sakarā ar ierobežojošiem pasākumiem, lai  ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību Talsu novadā, darba intervija notiks attālināti, izmantojot komunikācijas tehnoloģijas.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības auditora amata atlīdzība noteikta no 1093,00 EUR (8. algu grupas robeža) līdz 1287,00 EUR.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.