Piešķirtie nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi krīzes laikā

Lēmuma datumsLēmuma numursUzņēmums/uzņēmējsReģistrācijas nr.Piešķirtā nomas maksas atlaideAtlaide piemērota noAtlaide piemērota līdzNomas objekta adrese
23.04.2020.Nr. 12-9e/1818SIA "Saltums Kandavā"4920200295643%12.03.2020.31.03.2020.Skolas iela 3, Valdemārpilī;
Ventspils iela 17A, Sabilē;
K.Mīlenbaha iela 32, Talsi.
29.05.2020.Nr. 12-9e/2286SIA “Talsu veselības centrs”4120301873537,5%01.04.2020.30.04.2020.Voldemāra Ruģēna ielā 4, Talsi.
05.06.2020.Nr. 12-9e/2364Vilnis Stāmers100%12.03.2020.31.05.2020.K.Mīlenbaha ielā 32, Talsos, Talsu novadā.
30.06.2020.Nr. 12-9e/2697IK "Gvildema"41202025250100%13.03.2020.31.05.2020.Brīvības ielā 29, Talsos;
Gaismas ielā 1, Talsos.
01.07.2020.Nr. 12-9e/2706Biedrība “Klaunu muzejs”40008281209100%13.03.2020.09.06.2020.K.Mīlenbaha ielā 19, Talsos.
02.07.2020.Nr. 12-9e/2732SIA “Saltums Kandavā”49202002956100%01.04.2020.09.06.2020.Skolas ielā 3, Valdemārpilī;
Ventspils ielā 17A, Sabilē;
K.Mīlenbaha ielā 32, Talsos.