“Citāda skola – dzīves skola”

19. un 20. novembrī Pastendes skolā notika jaunatnes iniciatīvu projekta “Citāda skola – dzīves skola” otrā aktivitāte, “Skatuves cīņas’” kopā ar aktieri, “Kurzemes radio” dīdžeju Kārli Neimani. Viņš ir izstrādājis programmu, kurā strādā ar pusaudžiem un jauniešiem. Nodarbības laikā jaunieši uzzina, kā treniņš cīņas mākslā palīdz pašiem tikt galā ar agresiju sevī un kā neizraisīt konfliktsituācijas.

Iepazīstas ar kaskadieriem nepieciešamajām prasmēm, apjauš cik svarīga ir uzticēšanās savam izrādes partnerim, veicot dažādus trikus. Kas ir svarīgākais, lai uz skatuves vai filmās izspēlētu cīņas ainas tā, lai tas būtu ticami? Ar šādu jautājumu nodarbības vadītājs vēršas pie skolēniem tās sākumā. Un atbilde ir – cieņa un uzticēšanās. Spēlējot vardarbīgas ainas ir svarīgi, lai skatuves partneri var viens otram uzticēties. Skatuves cīņa ir viens no sarežģītākajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, kuras apguvei jāvelta ilgs laiks. Projekta nodarbībā skolēni ieguva gan jaunas zināšanas, gan arī nelielu praktisku pieredzi konfliktsituāciju tēlošanā. Jaunieši paši veicot uzdevumus atzinās, ka nebija iedomājušies, par to, ka lai ticami notēlotu parastu dunku vai pļauku, nepieciešama laba fiziska sagatavotība un veiklība. Protams, jauniešiem praktiskā puse patika vislabāk, jo kurš gan, īpaši zēni, reizēm negribētu būt kaskadieri kādā asa sižeta filmā. Veicot skatuves cīņu vingrinājumus, jaunieši varēja apgūt arī pašaizsardzības pamatus.

Nodarbības noslēgumā Kārlis Neimanis ar jauniešiem runāja par konfliktu risināšanu nevardarbīgā veidā un to, cik svarīgi ir cienīt savu ķermeni, kurš mums ir dots uz visu dzīvi. Kāda nozīme mūsu dzīvē ir fiziskām aktivitātēm, un kā tās sasaistīt ar mūsu katra emocionālo stāvokli. Jaunieši nodarbībās bija ieinteresēti, sākumā gan nedroši, bet nodarbības laikā atraisījās un darbojās aktīvi. Visi bija vienisprātis, ka ar vienu nodarbību nepietika un tādēļ iespējams, ka tiksimies ar Kārli Neimani vēl kādā aizraujošā nodarbībā.
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta vadītāja Antra Jaunskalže