Paplašina izglītības specialitāšu loku, kas var pretendēt uz pašvaldības stipendiju

Ik gadu Talsu novada pašvaldība nodrošina stipendijas studentiem, kuri apgūst noteiktas ārstniecības un izglītības specialitātes, tā novadam ilgtermiņā piesaistot jaunus un perspektīvus speciālistus. Talsu novada Izglītības pārvalde ir izvērtējusi atbalstāmās izglītības specialitātes un tās aktualizējusi atbilstoši reālajai situācijai.

Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps informēja, ka šis jautājums pārrunāts ar izglītības iestāžu vadītājiem, un prioritātes noteiktas no trīs līdz sešu gadu perspektīvā. “Izvērtējām Talsu novada pedagogu vecuma sadalījumu un secinājām, ka daudz pedagogu ir vecumā ap 60 gadiem. Ir svarīgi par prioritāti noteikt attiecīgo speciālistu atbalstu, lai Talsu novada izglītības iestādēs tiktu nodrošināts nepieciešamais pedagogu loks,” teica U. Katlaps.

Par prioritāri atbalstāmajām specialitātēm noteiktas: ķīmijas, fizikas un inženierzinību, matemātikas, dizaina un tehnoloģiju, svešvalodu (angļu, krievu), bioloģijas, sporta, veselības mācības, mūzikas, datorikas, informātikas un programmēšanas, latviešu valodas, sociālo zinību, vēstures, ģeogrāfijas skolotājs/pedagogs un psihologs.

Inita Fedko