Piešķirs stipendijas topošajiem pedagogiem un mediķiem

28. oktobris 2021

Lai sekmētu kvalificētu speciālistu piesaisti Talsu novadam, 28. oktobra domes sēdē pieņemts lēmums turpināt pašvaldības stipendijas piešķiršanu trīs pedagoģijas un diviem medicīnas studentiem. Papildu ar finansiālu atbalstu mācību laikā tiks atbalstīti vēl divi topošie pedagogi un viens medicīnas students, kuri arīdzan atbilda visiem kritērijiem, pretendējot uz dalību pašvaldības stipendiju programmā.

Arī šogad stipendijas tiks piešķirtas izglītības un veselības nozarēs studējošiem. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu” Talsu novada pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju studentiem un rezidentiem, lai veicinātu kvalificētu speciālistu piesaisti novadam un iedzīvotājiem nodrošinātu kvalificētu veselības aprūpi, kā arī pedagogu piesaisti darbam izglītības iestādēs.

Sadarbojoties ar SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, ir noteikts atbalstāmo ārstniecības specialitāšu klāsts: anesteziologs-reanimatologs; ķirurgs; neirologs; pediatrs; rehabilitologs; endokrinologs; traumatologs; radiologs-diagnosts; ginekologs, dzemdību speciālists; nefrologs; fizioterapeits; internists; neatliekamās medicīnas ārsts; ģimenes ārsts; ambulatorā dienesta ārsta palīgs.

Savukārt studenta stipendijas piešķiršanā prioritāte ir jaunie speciālisti, kuri apgūst ķīmiju, fiziku un inženierzinību, matemātiku, dizainu un tehnoloģiju, svešvalodu (angļu, krievu), bioloģiju, sportu, veselības mācību, mūziku, datoriku, informātiku un programmēšanu, latviešu valodu, sociālo zinību, vēsturi, ģeogrāfiju un psiholoģiju.

Stipendiātus izraugās vērtēšanas komisija, un ar Talsu novada domes lēmumu tiek apstiprināts, kam stipendija tiek piešķirta uz vienu gadu. Ja students joprojām mācās un mācās labi, tad viņš var pretendēt uz stipendijas pagarinājumu.

Kopumā šogad stipendijai pieteicās desmit jaunieši. Astoņi no viņiem atbilda stipendijas saņemšanas prasībām, bet divi pretendenti netika vērtēti, jo neiekļāvās atbalstāmo specialitāšu klāstā, kas ir viens no galvenajiem stipendijas saņemšanas nosacījumiem.

Šogad izglītības nozarē stipendijas veidā tiks atbalstīti studenti attiecīgajās specialitātēs: psiholoģijā, matemātikā, dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā, datorikā, bet veselības nozarē: ģimenes ārsta (divi studenti) un fizioterapijas specialitātēs.

Renāte Freiberga