Talsiem piešķir finansējumu 1,2 miljonu apmērā

16. jūnijā Ministru kabinets atbalstīja vairāk nekā 9,4 miljonus eiro Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķiršanu augstas gatavības projektiem 13 pašvaldībās. Starp tām ir arī Talsu novada pašvaldība, kam piešķirts finansējums energoefektivitātes paaugstināšanai Talsu 2. vidusskolā.

Talsu 2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanai piešķirti 1,2 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Plānotie siltināšanas darbi paredzēti atbilstoši SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” nosacījumiem.

Energoefektivitāte tiks paaugstināta galvenajā skolas ēkā, tiks ierīkots energoefektīvs apgaismojums, pārbūvēta ventilācijas sistēma un uzstādīti saules kolektori.

Līdztekus tam Talsu 2. vidusskolā sāksies otra projekta realizēšana: SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. Par aptuveni 500 000 eiro tiks izremontētas klašu telpas, tā nodrošinot skolēniem ergonomisku mācību vidi.

Iespējams, ka būvdarbi uzsāksies 2021. gada sākumā, tādēļ tiek meklēti risinājumi, lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību līdz mācību gada beigām.

Inita Fedko