„Ar deju caur dzīvi” – pirmā grāmata Latvijā, kurā aprakstīta viena deju kolektīva vēsture

13. oktobris 2021

2. oktobrī Talsu kultūras namā notika biedrības „Aleksandra Pelēča lasītava” paspārnē iznākušās grāmatas „Ar deju caur dzīvi” atvēršanas svētki. Izdevums tapis Senioru deju kolektīva (SDK) „Draudzība” 50 gadu jubilejas gaidās.

Grāmata izdota ar Talsu novada pašvaldības atbalstu un pašu dejotāju līdzfinansējumu. Tā publiski pieejama Talsu galvenajā bibliotēkā, Pastendes un Spāres bibliotēkās, eksemplārs glabāsies arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Grāmatas ievadā Maijas Laukmanes vārdi: „Dejai ir viens ļoti nozīmīgs kods: tā ir mūsu zemes vērtību, ticību, tikumu, tradīciju un skaistuma ziņotāja. Tautas deja ir katra novada zeme un debesis, saknes, krāsas un ilgas.”

Vairāk nekā 200 lappušu biezajā izdevumā apkopota deju kolektīva vēsture, atmiņu hronika, dejotāju pārdomas par to, ko viņu dzīvē nozīmē deja ,dejotāju vaļasprieki, humora dzirkstelītes no pasākumiem un mēģinājumiem. Dejotāju atmiņas iegūst dzīvus un pat draiskulīgus vaibstus, jo grāmatā virknējas jautri un nopietnāki, sadzīviski un brīžiem amizanti notikumi.

Zīmīgi, ka pasākumā skatuves aizkari, gluži kā grāmatas vāki atvērās, un dejotāji izpildīja horeogrāfes Santas Lavrinovičas deju „Es kādreiz Talsos aizbraucu”. Šī deja kopā ar draugu kolektīviem izceļojusi tuvākus un tālākus ceļus Ungārijā, Slovākijā, Horvātijā. Arī šajā svētku reizē dejā kopā ar „Draudzības” dejotājiem iesaistījās kolektīvu  „Teika”„Krišjānis” un „Krepliņi” dejotāju pāri.

Grāmatas sastādītājs Guntis Balodis, uzrunājot klātesošos, uzsvēra: „Kad sākām šo darbu, pat nenojautām, kā viss veidosies, kādas grūtības un arī prieks radīsies –caur atvērtām cilvēku sirdīm ielūkojoties viņu atmiņās. Kopā mums šo darbu izdevās paveikt, izdevās sastapt lieliskus cilvēkus, kuri bija gatavi atbalstīt un palīdzēt.”

Guntis Balodis kopā ar Juri Šironovu apkopojuši atmiņas, vēstures faktus, dokumentus, vākuši fotogrāfijas un tikušies ar cilvēkiem. Pasākumā Guntis Balodis pateicās ikvienam, kurš sniedzis savu atbalstu grāmatas tapšanā, pirmo paldies sakot vēsturisko faktu apkopotājam Jurim Šironovam, grāmatas māksliniecei Antrai Auziņai-Bajārei, maketētājam Zigurdam Kalmanim un korektorei Dzintrai Grošus.

Rudens ziedu pušķi iegūla grāmatas veidotāju, atbalstītāju un draugu – deju kolektīvu vadītāju rokās.

Lai dejas prieks mūs vieno un atvērsim jaunu lapaspusi kolektīva „Draudzība” jaunajā sezonā!

Sandra Znotiņa,
SDK „Draudzība” dejotāja