Folkloras kopas „Talsi” dalībniecei Dainai Birzei piešķir balvu par mūža ieguldījumu

Latvijas Folkloras biedrība ik gadu pasniedz folkloras balvu „Austras koks”, lai popularizētu un daudzinātu latvisko dzīvesziņu, tās pamatvērtības, izpausmes  un ilgtspēju mūsdienu sabiedrībā, kā arī pievērstu sabiedrības uzmanību un godinātu personu, kopu un kopienu veikumu latviskās dzīvesziņas un tautas tradīciju kopšanā.

2020. gada nogalē Latvijas Folkloras biedrības valde izskatīja pretendentu pieteikumus un nolēma piešķirt balvas par veikumu 2020. gadā trīs nominācijās – „Latviskās dzīvesziņas kopšana un daudzināšana”, „Aktivitātes folkloras jomā 2020. gadā” un „Mūža ieguldījums”.

Balva nominācijā „Mūža ieguldījums” tika piešķirta Talsu folkloras kopas dalībniecei Dainai Birzei par ilglaicīgu, aktīvu un iedvesmojošu  līdzdalību folkloras vērtību un prasmju saglabāšanā, nodošanā nākamajām paaudzēm un daudzināšanā. Folkloras kopa „Talsi” izveidojusies 1990. gadā un tajā darbojas un tautas mantojumu kopj dažādu paaudžu dalībnieki.

Par balvas nominantiem un balvas pasniegšanu tiks veidota filma, kas plašākai sabiedrībai tiks prezentēta biedrības mājaslapā un sociālajos medijos februāra beigās.

Sabīne Kleinhofa-Prūse