Pārceļ XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus

31. martā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja paziņoja, ka jūlijā plānotie dziesmu un deju svētki tiks pārcelti uz 2021. gadu no 5. līdz 10. jūlijam. Tas saistīts ar vīrusa Covid-19 ierobežošanas pasākumu ieviešanu un ārkārtas situācijas valstī izsludināšanu. Kā šis lēmums ietekmēs Talsu novadu, stāsta XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Talsu novada rīcības komitejas priekšsēdētāja Doloresa Lepere.

D. Lepere informēja, ka, atbilstoši valstī pieņemtajam lēmumam, tiek atcelts arī Talsu novadā 29. maijā plānotais svētku ieskaņas koncerts.

Šobrīd nav zināms, vai nākamajā gadā, gatavojoties svētkiem, atlases skates būs atkārtoti jāiziet tiem kolektīviem, kas šajā gadā tās jau ir izturējuši. “Par to vēl būs jālemj valstiskā līmenī. Mūsu novadā skates jau bija izgājuši tautas deju kolektīvi, vai tas būs jādara atkārtoti: redzēsim! Ir zināms, ka nākamā gada dziesmu un deju svētku pamata repertuārs paliks šobrīd plānotais, iespējams, būs kādas nelielas izmaiņas,” pastāstīja D. Lepere.

Daļa no kolektīviem, gatavojoties svētkiem, jau bija atjaunojuši savus tērpus, bet daļa to vēl tikai grasījās paveikt. D. Lepere teic, ka kolektīvi var turpināt iesākto, jo tērpi būs nepieciešami tāpat, turklāt finansējums šim mērķim ir jau piešķirts.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un turētas godā. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās.

Inita Fedko