Apstiprina Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju

30. jūlijā Talsu novada dome apstiprināja izmaiņas Talsu novada Bāriņtiesas vadībā.

Jau informējām, ka Talsu novada pašvaldībā 16. jūlijā tika saņemts līdzšinējās Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Jolantas Feldmanes iesniegums ar lūgumu pārtraukt darba attiecības no 1. augusta. Tā kā Bāriņtiesas priekšsēdētājs ir vēlēts amats, tad par J. Feldmanes atbrīvošanu lēmums bija jāpieņem domes deputātiem.

Par Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju uz vakances pastāvēšanas laiku ar balsu vairākumu tika apstiprināta J. Feldmanes vietniece Liene Liepa.

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks sociālajos un veselības jautājumos Normunds Tropiņš informēja, ka tiek vērtēta iespēja veidot apvienoto bāriņtiesu ar Dundagas, Mērsraga un Rojas novadiem. “Nākamajā nedēļā dosimies uz Cēsu pašvaldību, kur jau ilgāku laiku darbojas apvienotā bāriņtiesa, pēc tam tiksimies ar Dundagas, Mērsraga un Rojas Bāriņtiesas pārstāvjiem. Jebkurā gadījumā meklēsim jaunu bāriņtiesas priekšsēdētāju. Plānoju regulāri tikties ar bāriņtiesas vadību, lai saprastu, kā šajā situācijā strādāt, jo bāriņtiesas sastāvs ir palicis mazāks,” sacīja N. Tropiņš.

Iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amata no 1. septembra iesniegusi arī Dace Spade.

Inita Fedko