Apvienojamo novadu kopsapulce pārcelta uz 23. novembri

20. novembrī plānotā apvienojamo novadu – Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu – deputātu kopsapulce tiek pārcelta uz 23. novembri. Sēde notiks attālinātā veidā.

23.novembra kopsapulces dienas kārtība būs tāda pati, kāda bija paredzēta iepriekš – tiks ievēlēts jaunā novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un seši komisijas locekļi.

Saskaņā ar 21.10.2020. kopsapulces lēmumu Nr.1 “Par apvienojamo novadu vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu, par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu un vietu, kur vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti iesniedz pieteikuma veidlapas” ir noteikts, ka apvienojamo novadu vēlēšanu komisija tiek izveidota 7 komisijas locekļu sastāvā.

Personas darbam vēlēšanu komisijā varēja pieteikt gan iedzīvotāji, gan domes deputāti, gan partijas, iesniedzot kandidāta pieteikuma veidlapu. Kopumā saņemti 12 kandidātu pieteikumi.

Kopsapulces laikā ievēlētās vēlēšanu komisijas uzdevums būs organizēt 2021. gada pašvaldību vēlēšanas Talsu novadā.

Informāciju sagatavoja
Aija Lorence
Talsu novada pašvaldības kancelejas vadītāja