Atjaunos Rīgas ielu Talsos

Rīgas ielas Talsos atjaunošana – šis ir viens no valsts atbalstītajiem 93 investīciju projektiem, kura īstenošana sāksies jau augusta otrajā pusē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbalstījusi valsts aizdevuma saņemšanu Talsu novada pašvaldības iesniegtajam projektam “Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā”.

Jau pērnā gada augustā Talsu novada Būvvalde saskaņojusi būvprojektu par gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūvi un ielas seguma virskārtas atjaunošanu Rīgas ielā Talsu pilsētā. Tajā paredzēts atjaunot Rīgas ielas segumu un pārbūvēt gājēju un velosipēdistu ceļu visas Rīgas ielas garumā, savienojot to ar Raiņa ielas velosipēdistu un gājēju ceļu, un izveidojot pieslēguma vietu ar attīstāmo Dundagas ielas velosipēdistu un gājēju ceļu. Projektā iekļauta arī teritorijas labiekārtošana, uzstādot jaunas autobusa pieturas, soliņus, atkritumu urnas un iestādot kokus.

5. jūnijā Talsu novada pašvaldība izsludināja iepirkumu konkursu par plānoto būvdarbu veikšanu, 30, jūnija pieņemts lēmums darbus uzticēt SIA “Talce”. Uzņēmums paredz darbus realizēt par 589 478,25 eiro (bez PVN). Augusta sākumā plānota līguma parakstīšana, bet būvdarbus paredzēts sākt augusta otrajā pusē.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējums šā projekta īstenošanai tiks paredzēts no šā un nākamā gada budžeta, abos periodos paredzot līdzfinansējumu līdz 119 875 eiro.

Par gaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem, kas radīsies projekta īstenošanas laikā un kas ietekmēs satiksmes organizēšanu pilsētā, detalizēta informācija sekos pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv.

Ministru kabineta pieņemtie noteikumi “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar “Covid-19” izplatību”, paredz izsniegt aizdevumu pašvaldību investīciju projektiem, kas nav Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēti projekti un kuru īstenošanu paredz pašvaldības attīstības programmas investīciju plāns. Šīm projektu iecerēm bija jābūt vērstām uz pašvaldību ēku energoefektivitātes pasākumiem, pašvaldības transporta infrastruktūru, jaunu pašvaldības pakalpojuma sniegšanas veidu attīstību, atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.

Inita Fedko