Darbu Talsu novada pašvaldībā sāk jauni speciālisti

21. oktobris 2021

Talsu novada pašvaldībā ir veiksmīgi noslēgušies vairāki amatu vakanču konkursi un atrasti atbilstoši pretendenti, kuri jaunos darba pienākumus sākuši pildīt laika posmā no 1. augusta līdz 19. oktobrim.

Talsu novada pašvaldības policijā darbu sākuši divi jauni inspektori – Eva Jurčenko un Sigita Neimane-Višņevska.

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā darbu uzsākuši trīs jauni kolēģi, katram pildot savus amata pienākumus – Dace Randoha ir šīs nodaļas vadītāja, Eva Klievēna ir Transporta daļas vadītāja, bet Dace Sudmale atbild par Īpašumu pārvaldības daļas mājokļu jautājumiem.

Tāpat ar 1. oktobri darbu sākuši trīs darbinieki Talsu novada bāriņtiesā, no kuriem Valda Štrausa ir tās priekšsēdētāja, Inta Zaķe priekšsēdētājas vietniece, bet Jānis Pāvuliņš ir priekšsēdētājas vietnieks juridiskajos jautājumos.

Līdzīgi pēdējo mēnešu laikā pieņemti trīs jauni speciālisti Finanšu un grāmatvedības nodaļā. Par tās vadītāju kļuvusi Agnese Veckāgane, galvenās grāmatvedes pienākumus tagad pilda Aiga Grunte, bet par Norēķinu daļas vecāko grāmatvedi kļuvusi Ieva Matisone.

Par Kultūras un sporta attīstības nodaļas Kultūras daļas vadītājas pienākumu izpildītāju kļuvusi Marika Laursone, bet Tūrisma informācijas daļu šobrīd vada Iveta Piese.

Talsu novada būvvaldes Būvinspekcijas daļas komandai pievienojies Reinis Mārtinsons, bet ainavu arhitektes pienākumus veic Linda Purviņa.

Savukārt Juridiskās nodaļas sastāvu ir papildinājusi Juridiskās atbalsta daļas juriste Diāna Tabulēvica.

Renāte Freiberga