Ekspedīcija 94

20. July 2021

No 1. jūlija, kad Talsu novads teritoriālās reformas rezultātā kļuvis daudz bagātāks, paplašinātā novada teritorija savās jaunajās robežās ietver gan Baltijas jūras, gan Rīgas jūras līča piekrasti. Šis fakts mudināja Talsu fotoklubu doties ekspedīcijā un izstaigāt šos vairāk nekā 90 km kājām, dokumentāli un mākslinieciski iemūžinot piekrastes ainas.

Pirmais akcijas-ekspedīcijas posms tika sākts netālu no Irbes ietekas jūrā. Izmantojot GPS koordinātas, tika atrasts robežas punkts liedagā. Fotogrāfi uz vietas izgatavoja uzrakstu „Talsu novads”, to arī nostiprināt pludmalē.

Tālāk ceļš veda uz naktsmājām Mazirbē, pēcāk uz Kolku. Kā atzina fotokluba pārstāvji, vienmēr esot Kolkā, ir sajusta vēlme nokļūt pašā Kolkas bākā, kas šajā reizē arī izdevās. Tas izvērtās par lielisku piedzīvojums, apmeklējot šo putnu un roņu paradīzi.

Soļojot daudzos kilometrus, var gan priecāties, gan brīnīties vienlaikus par lieliskajām smilšu pludmalēm bez neviena atpūtnieka, turklāt lielceļa tuvumā.

Talsu novada jūras piekraste ir liela vērtība, bet reizē arī resurss, kas jāliek lietā. Piekrastes zvejniecība praktiski ir izbeigusies, bet šeit rodas jautājums– kas būs vietā?

Talsu fotoklubam izveidojusies laba sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību, kopīgi veidojot mākslas fotogrāfiju albumus ar novada attēliem. Iespējams, ka šī ekspedīcija arī varētu kļūt par pamatu kādam kopīgam izdevumam nākotnē.

Ekspedīcijas otrā etapa sākums notika Talsu novada robežpunktā Mērsragā virzienā uz Kolku.

Uldis Balga,
Talsu fotokluba vadītājs
Foto: Kaspars Poriņš