Iespēja papildināt zināšanas starptautiskajā attālinātās izglītības platformā

Starptautiskā attālinātās izglītības platforma “Coursera” piedāvā vairāk nekā 3800 mācību kursu ap 400 specializācijās. “Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas.

Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes.

Bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” ir jāpiesakās NVA līdz 2020. gada 14. decembrim, mācības jāpabeidz līdz 2021. gada 15. februārim. Pieteikšanās anketa: https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-platforma-coursera

Vairāk par iespējām NVA vietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/pieteikties-nva-organizetajam-bezmaksas-macibam-attalinatas-izglitibas-platforma-coursera

Informāciju sagatavoja
Nodarbinātības valsts aģentūra
Sabiedrisko attiecību nodaļa