Izmanto iespēju – saņem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu e-pastā!

Lai atvieglotu ikdienu, Talsu novada pašvaldība aicina izmantot iespēju un pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski. Tas ir veids, kā vienkārši un ērti apmaksāt nodokli, lieki neizejot no mājām.

Reģistrēt savu elektroniskā pasta adresi maksāšanas paziņojuma saņemšanai var tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv vai iesniedzot iesniegumu Talsu novada pašvaldībā  (pasts@talsi.lv vai ievietojot pašvaldības pasta kastītē).

Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli var internetbankā, tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nodokļa nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti nekustamā īpašuma nodokli var nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.