Lems par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amata kandidātu

31. oktobrī Talsu novada domes sēdē iekļauts jautājums par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā. Uz šo amatu izvirzīts Edgars Abrams.

Tā kā likuma “Par pašvaldībām” 68. pants paredz, ka pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, tad 10. septembrī tika izsludināta atklāta pieteikšanās uz Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amatu.

Šajā gadījumā netika izsludināts konkurss, bet gan pieteikšanās, kas nozīmē, ka pieteikumā bija definētas pretendentam nepieciešamās kompetences un pieteikšanās noteikumi, bet nebija nepieciešams apstiprināt nolikumu un vērtēšanas komisiju, jo lēmumu šajā gadījumā jāpieņem Talsu novada domei.
Kopumā tika saņemti deviņi pieteikumi, apkopotā informācija tika iesniegta Talsu novada domes priekšsēdētājam Dainim Karolam. D. Karols tikās klātienē ar trīs pretendentiem, no kuriem Edgars Abrams tiek virzīts apstiprināšanai Talsu novada domes sēdē 31. oktobrī. Vēl pirms virzīšanas uz domes sēdi visiem Talsu novada domes deputātiem bija iespēja tikties klātienē ar izvirzīto kandidātu.

Izpilddirektora amata pretendentam ir jāgūst Talsu novada domes deputātu balsu vairākums.

Inita Fedko