Mainīsies bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanas maksa

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” informē, ka ar 2020. gada 14. oktobri mainīsies bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanas maksa Tukuma (Tukums, Dienvidu iela 1), Jūrmalas (Jūrmala, Ventspils šoseja 61) pārkraušanas-šķirošanas stacijā un poligonā “Janvāri” (Talsu novads, Laidzes pagasts).

Jaunā maksa par bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanu būs 30 EUR/t, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), līdzšinējo 20 EUR/t bez PVN vietā.

Līdz ar to mainīsies arī marķēto maisu maksa, kas paredzēta šiem atkritumiem – EUR 3,32 (ar PVN).

Aicinām sekot līdz uzņēmuma aktuālajai informācijai www.piejuraatkritumi.lv.

Informāciju sagatavoja
Justīne Ilmane
SIA ““Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste