Nākamajā gadā plānoti meža apsaimniekošanas darbi „Bungu” kapu tuvumā

15. oktobris 2021

A/S „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes reģionā šogad veica meža apsaimniekošanas plānošanas darbus teritorijā pie „Bungu” kapiem un „Drabeņu” ceļa. Šeit 2022. gadā tiks veikta vairāku atjaunošanas un kopšanas cirsmu izstrāde.

Darbu plānošanas stadijā tika iesaistīts Talsu novada pašvaldības pārstāvis, kā arī organizētas tikšanās klātienē, lai salāgotu cirsmu veida, lieluma un izvietojuma iespējas, ņemot vērā vietējo iedzīvotāju viedokli. Rezultātā esam vienojušies par kopīgu redzējumu un nosacījumiem, kas jāņem vērā plānojot cirsmu izvietošanu un organizējot mežizstrādi. Būtiskākais nosacījums: cirsmās gar kapu teritoriju saglabājam neskartas pārejas joslas, kas šobrīd dabā ir atzīmētas un darbu izpildē arī tiks saglabātas. Tādā veidā tiks mazinātas  ainaviskās pārmaiņas teritorijā gar „Bungu” kapiem.  Tāpat  jāieplāno cirsma pie kapu teritorijas senākās daļas, lai pašvaldība varētu nodrošināt kapsētas apkārtnē uzkrāto atkritumu savākšanu, apsaimniekošanu un izveidotu pārvietošanās ceļus atkritumu apsaimniekošanas tehnikai. Pirms darbu uzsākšanas tiks uzstādītas informatīvās zīmes, kur būs norādīts plānotais darbu izpildes laiks un kontaktpersona, kas organizē darba izpildi.

Paldies par līdzšinējo veiksmīgo un konstruktīvo sadarbību! Aicinām ar sapratni izturēties  pret īstermiņa neērtībām, kas saistītas ar plānoto darbu izpildi.

Jautājumu, priekšlikumu un neskaidrību gadījumā, kas saistīti ar 2022. gadā plānotajiem darbiem, interesentus lūdzu vērsties pie A/S „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Andra Vernera (tālrunis 2634357, e-pasts a.verners@lvm.lv).

Andris Verners,
A/S „Latvijas Valsts meži”