Nākamajā gadā varēs piesaistīt vairāk līdzekļu jauniešu iniciatīvu projektiem

25. novembris 2021

Ik gadu Talsu novada pašvaldība piedāvā iespēju jauniešiem īstenot dažādas idejas, piesaistot pašvaldības atbalstu Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā. Tā kā Talsu novada teritorija kopš 1. jūlija apvieno arī Rojas, Dundagas, Kolkas un Mērsraga pagastus, tad pieejamais finansējums nākamā gada projektu idejām ir palielināts.

Līdz šim Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā kopējais pieejamais finansējums bija 3000 eiro un viena projekta atbalsts: līdz 500 eiro. Savukārt tagad, veicot izmaiņas konkursa nolikumā, kopējā summa palielināta līdz 4800 eiro, palielinot arī viena projekta iespējamo finansējumu līdz 600 eiro.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes. Pašvaldības finansējumu iespējams piesaistīt neformālās mācīšanās pasākumiem un lektoriem, aktivitātēm brīvā dabā, jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā, fiziskajām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā un radošai pašizpausmei.

Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu pēc jaunajiem nosacījumiem plānots izsludināt nākamā gada aprīlī, par ko iedzīvotāji tiks informēti.

Inita Fedko