Ziņas

Novadā
25. septembris 2019

Iedzīvotāju ievērībai!

Talsu novada pašvaldības administrācijas paziņojums.

Novadā
25. septembris 2019

Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un to pamatdzīvesvieta ir deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā. Vienreizēja pabalsta apmērs vienai personai ir 50,00 euro. Pabalsts jāpieprasa un tas tiek piešķirts vienu reizi gadā laikā no kārtējā kalendārā gada 1. oktobra līdz 1. decembrim. Pabalsta saņemšanai personai […]

Uzņēmējdarbība
18. septembris 2019

Atbalsta septiņas uzņēmējdarbības projektu idejas

Lai veicinātu Talsu novada ilgtspējīgu attīstību un sekmētu esošo uzņēmēju darbu un veicinātu cilvēku iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, Talsu novada pašvaldība rīko projektu konkursu “Dari Talsu novadam”. Tajā ir iespēja gūt pašvaldības līdzfinansējumu līdz pat 2500 eiro esošo vai jaunu ideju realizēšanai. Šajā gadā uz pašvaldības atbalstu projektu konkursā “Dari Talsu novadam” pretendēja astoņi interesenti, no kuriem […]

Novadā
18. septembris 2019

Maina Talsu novada domes deputātu atalgojuma principu

Talsu novada dome pieņēmusi lēmumu pilnveidot deputātu atalgojuma principu, atbilstoši šī brīža Valsts kontroles (VK) ieteikumiem. Tas nozīmē, ka, ja līdz šim vidējais deputāta atalgojums Talsu novada domē bija ap 700 eiro (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī, tad tagad tas samazināsies uz pusi: ap 350 eiro (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī. Līdz šim Talsu novada domes deputātu […]

Novadā
17. septembris 2019

Aicinām pieteikties Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus

Aicinām pieteikties kandidātus, kuri vēlas pievienoties Talsu novada vēlēšanu komisijai. Saskaņā ar Talsu novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumu Nr.320 “Par Talsu novada vēlēšanu komisiju” ir noteikts, ka Talsu novada vēlēšanu komisija izveidota 7 cilvēku sastāvā, šobrīd komisijā ir viena brīva locekļa vieta. Pieteikuma anketa: Kandidātu iesaka domes deputāts Kandidātu iesaka politiskās partija Kandidātu iesaka […]

1 104 105 106 107